İdrar Kaçırma (İnkontinans, Enürezis) 3 yaşından sonra uyanık iken, 5 yaşından sonra ise uykuda idrar kaçırma, çocuklarda en sık görülen ürolojik yakınmalar arasındadır. Büyük çoğunluğu yalnızca uykuda işeme şeklinde olup çocukta ciddi bir rahatsızlık bulunmamaktadır. Ancak uyanık iken idrar kaçırma farklıdır ve genellikle çocukta idrar kontrolu ile ilgili önemli işlevsel veya anatomik bozukluklar nedeni ile oluşur. Anatomik bozukluklar çok çeşitli olabilir ve çoğu doğuştandır. İşlevsel bozukluklar ise daha çok kız çocuklarda ve 6-10 yaş arasında çok sık sıkışarak çişe gitme, arada yetişemeyerek idrar kaçırma şeklinde görülebileceği gibi, sürekli bez bağlamak zorunda kalan hastalar da olabilir. Bunlar uykuda işemeye de neden olabildiklerinden aileler birçok uykuda işeme sorunu olan çocukta olduğu gibi zaman içinde kendiliğinden geçeceğini düşünebilirler. Oysa mevcut bozukluk idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrekte yüksek basınca bağlı bozukluklara ve psişik rahatsızlıklara neden olabilir. Bu durumda çocuk ürolojisi ile ilgilenen merkezlerde, başta ürodinami adı verilen basınç çalışmaları olmak üzere yapılacak bazı testlerle bozukluk ortaya çıkarılır ve bazıları ilaçlarla, bazıları işeme eğitimleri ile, ve bazıları da cerrahi girişimlerle tedavi edilir. Yalnızca uykuda işeme (enürezis) varsa, 6 yaşından itibaren uygulanabilen ödüllendirme, alarm cihazı gibi davranış tedavileri, veya mesaneyi genişleten ya da idrar çıkışını azaltan bazı ilaçlarla enürezisin tedavisi %70-80 oranlarında yapılabilmektedir.