KİTAP İÇİNDE BÖLÜM YAZARLIĞI veya BÖLÜM ÇEVİRİSİ

 

1) A. Naycı, Doğumsal göğüs duvarı patolojilerinde uzun dönem sonuçları. Erdener HA, editör. Çocuk göğüs cerrahisi patolojilerinde uzun dönem sonuçlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.21-4.

2) A. Naycı, Akciğerin Doğumsal Malformasyonları, Editörler: H. İlhan, Ç. Ulukaya Durakbaşa, Çocuklarda Cerrahi Göğüs Hastalıkları, Ankara, Akademisyen Kitapevi, 261-268, 2020

3) A. Naycı, “Çocuklarda Toraks Cerrahisi İçin Preoperatif Hazırlık”, editörler: AE. Balcı, M. Yüksel, Çocuk Göğüs Cerrahisi, Ankara, Akademisyen Kitapevi, 79-84, 2018

4) A. Naycı, “Çocuk Cerrahisi Gözüyle Özofagus Yabancı Cisimleri”, editörler: AE. Balcı, M. Yüksel, Çocuk Göğüs Cerrahisi, Ankara, Akademisyen Kitapevi, 493-498, 2018

5) A. Naycı, “Çocuk Hastanın Cerrahi Muayenesi”, editörler: S. Aydın, T. Akça, T. Çolak, Cerrahi Hastalıklarda Tanı ve Fizik Muayene, Adana, Nobel Tıp Kitapevleri, 357-378, 2008.

6) A. Naycı, “Travma Durumunda Yeniden Canlandırma Uygulamaları ve Omurga Tespiti”. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı, Uygulayıcı Kursu Kitabı, editörler: A. Atıcı ve E. Mert, Ankara, Kuban Matbaacılık, 83-91, 2006.

7) S. Atış, A. Naycı, “Trakeobronşial yabancı cisimler”. Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri, editörler: A. Mirici ve F. Yıldız, cilt 1, İstanbul, Turgut Yayıncılık, 187-201, 2003.

8) A. Naycı, “Travma”. Yılgör E. (Çeviri Editörü). Pediatride Belirti ve Bulgular. Acil Olgular. Carlo MM., “Trauma”. Davis M, Gruskin K, Chiang V, Manzi S (eds). Signs and Symptoms in Pediatrics. Urgent and Emergency Cases. Mosby, Vol. 36, 558-587, 2004.

9) A. Naycı, “Vaginal Kanamalar”. Yılgör E. (Çeviri Editörü). Pediatride Belirti ve Bulgular. Acil Olgular. Dull EK., “Vaginal Bleedings”. Davis M, Gruskin K, Chiang V, Manzi S (eds). Signs and Symptoms in Pediatrics. Urgent and Emergency Cases. Mosby, Vol 37, 588-599, 2004.