ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UZMANLIK TEZİ DANIŞMANLIĞI

 

1) Hakan Taşkınlar; İntestinal iskemi reperfüzyon hasarının diyafram kası ve frenik sinir üzerine etkisi ve n-acetyl cysteine’in rolü: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin 2006 (Ali Naycı, Danışman)

2) Özgür Ozan Karak; Koroziv madde içen çocuklarda tanı ve tedavi özellikleri, ailesel etkenler ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin 2012 (Ali Naycı, Danışman)

3) Cankat Erdoğan; Ele gelmeyen testis olgularında laparoskopi yönetimi ve sonuçları, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin 2015 (Ali Naycı, Danışman)

4) Dilek Yünlüel; Testis torsiyonlarında detorsiyon ve orşiopeksi sonrası testis morfolojisinin ve testis fonksiyonlarının uzun dönem sonuçları, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin 2020 (Ali Naycı, Danışman)