- Ambigus genitale – interseks (kuşkulu genital yapı)

- Enürezis (idrar kaçırma, altını ıslatma)

- Hipospadias veya epispadias (idrar deliğinin penisin altına veya üstüne açılması)

- Mikropenis veya gömük penis (küçük penis veya penisin cilt altında hapsolması)

- Nefrolitiazis, ürolitiazis (böbrek taşı, idrar yolu taşı)

- Posterior üretral valv (idrar torbası çıkışında darlık)

- Üretero-pelvik bileşke darlığı (böbrek çıkışında idrar kanalında daralma ve idrar akışının engellemesi)

- Üreterosel (idrar kanalı çıkışında baloncuk’)

- Üreter duplikasyonu, üreter ektopisi (çift idrar kanalı, idrar kanalının farklı yere açılması)

- Üretero-vezikal darlık (idrar torbası girişinde idrar kanalında daralma ve idrar akışının engellenmesi)

- Veziko-üreteral reflü hastalığı (idrar kanalına idrar kaçağı)

- Ekstrofi vezika (sidik torbasının dış ortama açık olması)

- Kordi (penis eğriliği)

- Nörojen mesane (sidik torbasında işlevsel bozukluk)