Günümüzde bazı cerrahi hastalıklar klasik açık cerrahi yönteme göre daha küçük kesilerden ve daha kısa sürede yapılabilmektedir. Bu yöntemler minimal invaziv ameliyatlar olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde Ravitch ameliyatı yerine pektus ekskavatumda (kunduracı göğüs) Nuss yöntemi; pektus karinatumda (güvercin göğüs) Abramson yöntemi; Duhamel ameliyatı yerine Hirschsprung hastalığında transanal endorektal pull-through yöntemi ile yapılabilmektedir.