Bazı sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi bu yöntemle yapılabilmektedir. Açık cerrahi yapılmadan kamera yardımıyla yemek borusu, mide, oniki parmak barsak ve kalın barsak değerlendirilmektedir. Cerrahi hastalığınızın bu yöntemle yapılıp yapılamayacağı hususunda doktorunuzdan bilgi alınız.